Tắt chức năng Site Stats của Jetpack

Vì sao mình tắt chức năng thống kê của Jetpack dù trông nó khá hữu dụng? Lý do là vì một khi đã kết nối site với Google Search Console và Google Analytics thì Site stats của Jetpack bỗng trở nên dư thừa.

Vì sao nên tắt Site Stats của Jetpack?

Nếu dư thừa mà không ảnh hưởng gì thì không sao? Nhưng chính vì chức năng thống kê truy cập của Jetpack này còn bật, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ load site của bạn. Thế nên, để cho việc quản lý site chuyên nghiệp hơn và cải thiện tốc lộ load site nhanh hơn, mình khuyên bạn nên chuyển toàn bộ sang Google Search Console và Google Analytics đồng thời tắt luôn tính năng Site Stats của Jetpack. Đừng hiểu lầm, không phải tắt luôn cái plugin Jetpack nhé, chỉ duy nhất chức năng Site Stats của nó thôi.

Site Stats ảnh hưởng thế nào?

Mình minh họa ra đây những site của mình chạy trên Hawkhost để bạn dễ hình dung. Đây là hình ảnh Physical Memory Usage và I/O Usage trong Cpanel khi mình vẫn để tính năng này hoạt động.

Tài nguyên của SharedHost báo tam giác vàng và tam giác đỏ. Sắp hết giới hạn!

Sau đó, mình sử dụng nhưng plugin kiểm tra tài nguyên wordpress thì nhận thấy nguyên nhân đến từ Jetpack chiếm rất nhiều tài nguyên, dù rằng mình đã cài đặt LiteSpeech Cache. Nên mình quyết định tắt tính năng mình “tình nghi” nhất là Site Stats.

Đây là hình ảnh sau khi tắt tính năng Site Stats đi:

Physical Memory Usage giảm hẳn, I/O Usage cũng về 0, CPU Usage cũng giảm

Tắt Site Stats của Jetpack như thế nào?

Nếu bạn sử dụng phiên bản Jetpack cũ thì việc tắt nó khá dễ dàng, chỉ cần vào Jetpack -> Cài đặt -> tìm đến Site Stats -> chọn Deactive là xong, nhưng trong phiên bản mới, giao diện đã thay đổi nhiều. Dầu vậy, đường link để tìm đến phần setting vẫn còn đó, bạn có thể truy cập theo cú pháp:

https://domain-của-bạn.com/wp-admin/admin.php?page=jetpack_modules

Khi đó một giao diện liệt kê toàn bộ những Modules mà Jetpack cung cấp sẽ hiện ra, bạn tự do bật tắt những cái bạn muốn.

Hoặc bạn có thể thực hiện một cách khác với giao diện trực quan hơn (cũng dễ hướng dẫn người khác hơn nếu cần), như sau:

Nếu vào Setting như trước đây, giao diện mới sẽ không xuất hiện tùy chọn tắt Site Stats

Bạn kéo xuống một chút, click vào “Debug” ở menu nằm dưới cùng:

Click vào “Debug”

Sau đó, bạn tìm đến dòng “Access the full list of Jetpack modules available on your site.” và click vào đó:

Click vào “Access the full list of Jetpack modules available on your site.”

Khi đó, tất cả những tính năng mà Jetpack cung cấp sẽ hiện ra, hãy chọn và tắt Site Stats.

Deactive Site Stats

Đôi khi, những típ nho nhỏ này lại đem những hữu ích đáng kể cho site của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *