Pivot to video

Post thumbnail

Cho dù bạn tăng tốc độ load trang, hoặc cố gắng dùng kỹ thuật về thị giác để khiến người đọc ở lại lâu hơn với site của mình, thì tất cả những nổ lực đó cũng không đủ sức với níu giữ người đọc khỏi những mối hấp dẫn khác ngoài site của bạn.…

Read More Hãy biến bài viết thành video, chẳng còn ai muốn đọc nữa đâu!