Gửi MMOers thế hệ 2k

Post thumbnail

Ở phần trước, anh đã nói cho các em hiểu tiềm năng vốn có của thế hệ các em đối với MMO, và kêu gọi các em hãy tận dụng tiềm năng đó. Nếu các em chưa biết bước đầu tiên mình nên làm gì, cần chọn hướng đi nào thì hãy đọc tiếp phần…

Read More Gửi các MMOers thế hệ 2K (phần 2) – Bắt đầu từ thay đổi tư duy