finhay thua lỗ

Post thumbnail

Đây là bài thứ hai mình viết về Finhay! Bài trước mình nhận khá nhiều gạch đá. Tuy nhiên, mình đề cao tự do phát biểu và bày tỏ quan điểm, mình tôn trọng các ý kiến của các bạn nên mình duyệt hết. Những bạn sau vào đọc sẽ có được góc nhìn đa…

Read More Ngược đời Finhay: Giúp người ta sinh lời trong khi mình thua lỗ!