Giới thiệu

Blog của mình chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm kiếm tiền online bằng blog/website cá nhân.

Mình không xem đây là blog hướng dẫn cách tốt nhất hay quảng cáo cho bất kì ai. Mình chỉ đơn thuần ghi chép lại những suy nghĩ cá nhân trong quá trình làm MMO.

Bản thân mình thấy năng lực còn kém, mong được học hỏi từ các bạn.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.