Wordpress Tips

Post thumbnail

Vì sao mình tắt chức năng thống kê của Jetpack dù trông nó khá hữu dụng? Lý do là vì một khi đã kết nối site với Google Search Console và Google Analytics thì Site stats của Jetpack bỗng trở nên dư thừa. Vì sao nên tắt Site Stats của Jetpack? Nếu dư thừa mà…

Read More Tắt chức năng Site Stats của Jetpack